Obce

Archlebov, Bukovany, Bzenec, Čejč, Čeložnice, Dambořice, Domanín, Dražůvky, Hovorany, Hýsly, Ježov, Karlín, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Moravany, Moravský Písek, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Syrovín, Šardice, Těmice, Uhřice, Veselí nad Moravou, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice.

Centrum společných služeb

Projekt DSO - loga projektu

Nabízené služby

Sídlo centra

kancelář MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov

Manažer CSS

Anna Čarková, 774 664 698, annacarkova@kyjovske-slovacko.com
Masarykovo náměstí 13/14, 697 01 Kyjov

Specialisté pro rozvoj mikroregionu

Ing. Tomáš Kolařík, 775 766 469, tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com
Ing. Pavel Smetka, 737 448 756, pavelsmetka@kyjovske-slovacko.com

Centrum společných služeb DSO Severovýchod vzniklo v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017

Strategickým cílem projektu CSS je zvýšení profesionality výkonu veřejné správy a poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do dobrovolných svazků obcí dle zákona o obcích, v platném znění.

Seznam veřejných služeb

Seznam veřejných služeb (ke stažení ve formátu PDF)

Zpravodaj

Zpravodaj 2/2019 (ke stažení ve formátu PDF)

Zpravodaj 8/2018 (ke stažení ve formátu PDF)

Zpravodaj 2/2018 (ke stažení ve formátu PDF)

Zpravodaj 8/2017 (ke stažení ve formátu PDF)

Zpravodaj 2/2017 (ke stažení ve formátu PDF)

Zpravodaj 9/2016 (ke stažení ve formátu PDF)

Dokumenty

Závěrečný účet DSO Severovýchod za rok 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2019 (PDF)

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu DSO Severovýchod na rok 2019 (PDF)

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Severovýchod za rok 2018 (PDF)

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu roku 2019 (PDF)

Rozpočet DSO Severovýchod na rok 2019 (PDF)

Střednědobý výhled rozpočtu DSO Severovýchod na roky 2020-2022 (PDF)

Stanovy DSO Severovýchod - notářský zápis (PDF)

Publicita projektu Kompostárna Těmice - neutralizace pachového znečištění (PDF)

Program rozvoje Dobrovolného svazku obcí Severovýchod na období 2016 – 2023 (PDF)

Analýza přínosů DSO Severovýchod – oblast Rozvojové aktivity (PDF)

Informace pro obce

Pozvánka na 7. setkání starostů CSS (ke stažení ve formátu DPF)

Aktuální informace z regionu jsou k dispozici na stránkách Kyjovského Slovácka v pohybu.

Užitečné odkazy

Užitečné publikace pro efektivní fungování a rozvoj obce
Povinně zveřejňované informace obcí (ke stažení ve formátu PDF)
Rukověť starosty (starostovo minimum)
Metodiky pro vydávání obecně závazných vyhlášek
Vzory veřejných dokumentů
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Registr smluv
Metodiky k zadávání veřejných zakázek
Odkazy na Ministerstva a Ústřední orgány státní správy
Publikace Národní dotační zdroje

Kontakt

Havlíčkova 1398/49a
697 01 Kyjov

Předseda:
Mgr. František Lukl, MPA
tel.: 518 697 400
e-mail: f.lukl@mukyjov.cz

Hospodářka:
Ing. Marta Frolcová
tel.: 518 697 439
e-mail: m.frolcova@mukyjov.cz

Jiří Pytela (webdesign)