Strategické plánování

leták strategické plánování

DSO Severovýchod realizuje projekt "Strategické plánování, vzdělání a dělání, ať Kyjovsko pohání!".

Strategický management bude založen na:

1) zavedení efektivního procesního řízení svazku založeného na principech kvalitního výkonu veřejné správy:

2) vytvoření předpokladů pro společné investiční projekty a pro spolupráci ve svazku cestou snížení administrativní zátěže a zvýšení kvality výkonu veřejné správy:

Jiří Pytela (webdesign)